• Alles
  • clientondersteuning
  • Mantelzorg
  • pgb
  • Wlz
  • Wmo

Meer budgethouders over naar nieuw PGB Portaal

De budgethouders van de zorgkantoren Apeldoorn/Zutphen, Zwolle en Drenthe van Zilveren Kruis starten als eerste. Dit jaar gaan ruim 21.000

Cliëntondersteuning op anderhalve meter

Met als motto “Cliëntondersteuning op anderhalve meter” start Thuis in Clientondersteuning weer voorzichtig met het inplannen van huisbezoeken. Cliëntondersteuning op

Bent u mantelzorger?

Bent u mantelzorger? Thuis in Cliëntondersteuning helpt u de weg te vinden in regelgeving en de balans terug te vinden

Regeltaken van mantelzorgers

Regeltaken van mantelzorgers | Een mantelzorgmakelaar kan de mantelzorger ondersteuning bieden bij veel voorkomende regeltaken. Regeltaken van mantelzorgers: Als mantelzorger

Mantelzorg kosten en vergoedingen

Mantelzorg kosten en vergoedingen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten, die u voor mij als mantelzorgmakelaar maakt, te vergoeden Mantelzorg

Belastingvoordeel Mantelzorgers

Belangrijke informatie voor mantelzorgers op het gebied van belastingvoordeel.  Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar Heeft u een handicap of een chronische

vergoedingen en regelingen voor mantelzorgers

Zorgt u voor een familielid, buur, vriend(in) of kennis? Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal vergoedingen en

Cliëntondersteuning harder nodig dan ooit!

Vanwege het Coronavirus zijn alle cliëntondersteuners van Thuis in Cliëntondersteuning pro-actief clienten aan het benaderen om te kijken waar ze

Campagne Cliëntondersteuning

Veel mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner bij het zoeken naar passende zorg en ondersteuning.

Thuis in Clientondersteuning tekent netwerkconvenant

Thuis in Clientondersteuning heeft op woensdag 18 december een netwerkconvenant getekend tussen MEE Drenthe, Thuis in Cliëntondersteuning, Welzijn Mensenwerk, Zorggroep