Cliëntondersteuning op anderhalve meter

Met als motto “Cliëntondersteuning op anderhalve meter” start Thuis in Clientondersteuning weer voorzichtig met het inplannen van huisbezoeken.

Cliëntondersteuning op anderhalve meter doen wij stap voor stap en natuurlijk alleen als het mogelijk is.
Wij volgen hierin de landelijk richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Hierbij staat de veiligheid van onze cliënten en cliëntondersteuners voorop.

Huisbezoeken weer mogelijk door Cliëntondersteuning op anderhalve meter

In de afgelopen weken is het voor Thuisincliëntondersteuning niet mogelijk geweest om huisbezoeken af te leggen. Op uitzondering na. Veel afspraken hebben gelukkig alsnog kunnen plaatsvinden met behulp van moderne communicatiemiddelen, zoals beeldbellen. Het corona virus lijkt nu een kleine beetje onder controle te komen. Daarom starten we weer voorzichtig met de huisbezoeken. Daar waar dat mogelijk en verantwoord is.  

Clientondersteuning op anderhalve meter naast COVID-19 check

Om de veiligheid voor u en ons te waarborgen stellen wij u vooraf een aantal vragen. Deze vragen stellen wij u bij het bevestigen van en vóór aanvang van de afspraak. Als uit de antwoorden geen mogelijke COVID-19 risico’s zijn te herleiden kan het gesprek plaatsvinden. Bij u thuis of op locatie. Dit zijn de vragen die gesteld worden:

 1. Heeft u last van één of meerdere symptomen: neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid? Heeft u koorts (vanaf 38°C)? Ook als u een beetje last heeft: graag melden.
 2. Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze symptomen?
 3. Heeft u in de afgelopen 48 uur klachten gehad zoals bij vraag 1 gesteld? 
 4. Is er bij uzelf of bij één van uw huisgenoten/gezinsleden in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 5. Bent u genezen van corona korter dan 14 dagen geleden?
 6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als 1 van deze vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, kunnen we het huisbezoek helaas niet door laten gaan. Bij twijfel, overleg met uw arts. Indien mogelijk ondersteunen wij op afstand. Via beeldbellen, de telefoon of via e-mail. Zodoende kunnen wij u toch van dienst zijn.

Algemene hygiëne richtlijnen

We volgen bij een afspraak/huisbezoek de richtlijnen zoals afgegeven door de overheid en het RIVM. Die zijn als volgt:

 • Wij reinigen onze handen voorafgaand en na afloop van het gesprek. Doet u dat ook?
 • We houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • We schudden geen handen
 • Wij nemen tijdens het gesprek geen koffie of thee van u aan. Hoe aardig u dat ook bedoelt.
 • Wilt u zo veel mogelijk deuren open laten staan, zodat wij zo min mogelijk aan hoeven te raken?
 • Wij doen een verzoek aan u om de aanwezigheid te beperken tot één ouder, familielid of begeleider tijdens het gesprek.

Heeft u vragen?

Wij zijn blij met de versoepeling van de coronamaatregelen waardoor we weer cliënten volop kunnen ondersteunen. Heeft u vragen? Kijk dan voor meer informatie ook op Wlzclientondersteuning.nl. U vindt het juiste telefoonnummer en het emailadres bij contact

Cliëntondersteuning harder nodig dan ooit!

Vanwege het Coronavirus zijn alle cliëntondersteuners van Thuis in Cliëntondersteuning pro-actief clienten aan het benaderen om te kijken waar ze kunnen ondersteunen.

Clientondersteuning harder nodig

Het coronavirus heeft ontzettend veel impact op onze samenleving! Het legt een enorme druk op onze gezondheidszorg en hulpverleners. Dit kan het vinden van de juiste zorg bemoeilijken. Wij kunnen ons voorstellen dat u juist nu extra ondersteuning kunt gebruiken bij het vormgeven van de juiste zorg.

Maatregelen ingrijpend en daarom is Clientondersteuning harder nodig

Al deze maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen zijn heel ingrijpend voor zowel de client als hun familieleden. Maar wij begrijpen ook dat dit noodzakelijk is om deze maatregelen te nemen. Deze bescherming is nodig. Juist nu krijgen mantelzorgers een extra hoge last op hun schouders. Even ontspannen is er dan niet bij na de zorg voor een ouder wordende ouder, gehandicapt kind of een chronisch zieke naaste. 

Alle clientondersteuners van Thuis in Cliëntondersteuning zijn zich hier bewust van en kijken pro actief waar ze kunnen ondersteunen. Juist nu is clientondersteuning harder nodig dan ooit! Onze clientondersteuners informeren over eventuele alternatieven voor het wegvallen van de zorg. Indien nodig ondersteunen wij bij het vinden van vervanging of het bedenken van creatieve oplossingen. 
Wij bieden een luisterend oor en kijken wat nog wel kan.

Aangepaste dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat het coronavirus zo min mogelijk kan krijgt om zich te verspreiden. Daarom passen wij onze dienstverlening enigszins aan. Onze dienstverlening zal zoveel mogelijk telefonisch of online plaatsvinden. Alleen in die specifieke gevallen waarbij het echt niet anders kan, zullen wij op huis bezoek gaan. Daarbij hanteren wij strikte hygiëne richtlijnen volgens het RIVM.

Wij gaan er vanuit dat clienten en hun naasten zelf ook hun risico’s beoordelen. Raadpleeg daarvoor regelmatig de actuele informatie van het RIVM. (www.rivm.nl).

Behoefte aan een gesprek?

Heb jij behoefte aan een gesprek om je zorgen te delen? Heb je hulp nodig bij het regelen van praktische zaken? Of vragen over de zorg? Neem dan contact op met Thuis in Clientondersteuning via 085 303 29 85.

Samen komen we verder! 

Thuis in Clientondersteuning tekent netwerkconvenant

Thuis in Clientondersteuning heeft op woensdag 18 december een netwerkconvenant getekend tussen MEE Drenthe, Thuis in Cliëntondersteuning, Welzijn Mensenwerk, Zorggroep Noorderboog en de gemeente Meppel.

Meppel – 18 januari 2020
Op deze manier bundelen wij onze krachten op het gebied van onafhankelijke clientondersteuning voor alle inwoners van de gemeente Meppel. Binnen dit netwerk maken wij gebruik van elkaars kennis en ervaring zodat jouw vraag door de juiste organisatie kan worden opgepakt. Voor jou als inwoner is deze ondersteuning gratis en onafhankelijk. Klik hier voor meer informatie.