Cliëntondersteuning op anderhalve meter

Met als motto “Cliëntondersteuning op anderhalve meter” start Thuis in Clientondersteuning weer voorzichtig met het inplannen van huisbezoeken.

Cliëntondersteuning op anderhalve meter doen wij stap voor stap en natuurlijk alleen als het mogelijk is.
Wij volgen hierin de landelijk richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Hierbij staat de veiligheid van onze cliënten en cliëntondersteuners voorop.

Huisbezoeken weer mogelijk door Cliëntondersteuning op anderhalve meter

In de afgelopen weken is het voor Thuisincliëntondersteuning niet mogelijk geweest om huisbezoeken af te leggen. Op uitzondering na. Veel afspraken hebben gelukkig alsnog kunnen plaatsvinden met behulp van moderne communicatiemiddelen, zoals beeldbellen. Het corona virus lijkt nu een kleine beetje onder controle te komen. Daarom starten we weer voorzichtig met de huisbezoeken. Daar waar dat mogelijk en verantwoord is.  

Clientondersteuning op anderhalve meter naast COVID-19 check

Om de veiligheid voor u en ons te waarborgen stellen wij u vooraf een aantal vragen. Deze vragen stellen wij u bij het bevestigen van en vóór aanvang van de afspraak. Als uit de antwoorden geen mogelijke COVID-19 risico’s zijn te herleiden kan het gesprek plaatsvinden. Bij u thuis of op locatie. Dit zijn de vragen die gesteld worden:

 1. Heeft u last van één of meerdere symptomen: neusverkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid? Heeft u koorts (vanaf 38°C)? Ook als u een beetje last heeft: graag melden.
 2. Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze symptomen?
 3. Heeft u in de afgelopen 48 uur klachten gehad zoals bij vraag 1 gesteld? 
 4. Is er bij uzelf of bij één van uw huisgenoten/gezinsleden in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 5. Bent u genezen van corona korter dan 14 dagen geleden?
 6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Als 1 van deze vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, kunnen we het huisbezoek helaas niet door laten gaan. Bij twijfel, overleg met uw arts. Indien mogelijk ondersteunen wij op afstand. Via beeldbellen, de telefoon of via e-mail. Zodoende kunnen wij u toch van dienst zijn.

Algemene hygiëne richtlijnen

We volgen bij een afspraak/huisbezoek de richtlijnen zoals afgegeven door de overheid en het RIVM. Die zijn als volgt:

 • Wij reinigen onze handen voorafgaand en na afloop van het gesprek. Doet u dat ook?
 • We houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • We schudden geen handen
 • Wij nemen tijdens het gesprek geen koffie of thee van u aan. Hoe aardig u dat ook bedoelt.
 • Wilt u zo veel mogelijk deuren open laten staan, zodat wij zo min mogelijk aan hoeven te raken?
 • Wij doen een verzoek aan u om de aanwezigheid te beperken tot één ouder, familielid of begeleider tijdens het gesprek.

Heeft u vragen?

Wij zijn blij met de versoepeling van de coronamaatregelen waardoor we weer cliënten volop kunnen ondersteunen. Heeft u vragen? Kijk dan voor meer informatie ook op Wlzclientondersteuning.nl. U vindt het juiste telefoonnummer en het emailadres bij contact

Bent u mantelzorger?

Bent u mantelzorger? Thuis in Cliëntondersteuning helpt u de weg te vinden in regelgeving en de balans terug te vinden tussen werk en zorg.

Bent u mantelzorger?

Bent u mantelzorger? En bent u één van die ruim 2,6 miljoen mensen in Nederland die elke dag zorgt voor een chronisch zieke partner? Of een zorgintensief kind of hulpbehoevende ouder. Maar voor het geven van die zorg krijgt u niet betaald? Dan behoort u tot die groep mensen die mantelzorgers wordt genoemd.

Een aantal voorbeelden:

 • De moeder die haar gehandicapte dochter iedere dag verzorgt, of die haar zoon met PDD-NOS helpt met structuur.
 • Of de zoon die zijn ouder wordende moeder helpt bij het huishouden.
 • Maar ook de echtgenote die snel haar boodschappen doet omdat haar man niet alleen thuis kan blijven.
 • En de dochter die haar verslaafde vader helpt bij zijn dagindeling.

Door het vele regelwerk dat bij die zorg komt kijken hebben mantelzorgers vaak minder tijd voor zichzelf. Want het probleem is vaak, dat men niet weet wat er allemaal mogelijk is. En waar hij of zij hulp of ondersteuning kan aanvragen. (Wmo, CIZ, Zorgverzekeraar)

Bent u mantelzorger en herkent u zich in een van de onderstaande situaties?

 • doordat u medische afspraken heeft als mantelzorger meldt u zich ziek op uw werk… of u heeft gewoon even geen puf meer!
 • Lastenverlichtende maatregelen? U weet niet of u daarvoor in aanmerking komt!
 • U bent onvoldoende bekend met het aanbod van voorzieningen in uw omgeving!
 • De weg die u moet afleggen voor de juiste zorg is bij u onvoldoende bekend!
 • De (on)bereikbaarheid van instanties of het zoeken naar de juiste contactpersoon is voor u een probleem!
 • En dan het invullen van moeilijke formulieren!
 • U raakt vermoeid door de vele taken en verantwoordelijkheden die op uw schouders rusten: de zorg, uw werk, uw kinderen, hobby, andere activiteiten!

U loopt vast in de regelgeving en de kleine lettertjes?

De mantelzorgmakelaars van Thuis in Cliëntondersteuning kunnen u helpen uw vragen te beantwoorden. Want zij kunnen vóór en met u de juiste weg bewandelen en helpen de balans terug te vinden tussen werk en zorg.

Wilt u meer weten neem dan contact met mij op!

Regeltaken van mantelzorgers

Regeltaken van mantelzorgers | Een mantelzorgmakelaar kan de mantelzorger ondersteuning bieden bij veel voorkomende regeltaken.

Regeltaken van mantelzorgers:
Als mantelzorger bent u veel tijd kwijt aan het regelen van de juiste zorg. Vaak bent u ook niet op de hoogte van de wetten en mogelijkheden. En loopt u misschien kansen mis. Of u heeft minder tijd beschikbaar voor de dingen die u ook graag zou willen.
De mantelzorgmakelaars van Thuis in Clientondersteuning weten bij welke instanties ze moet aankloppen voor ondersteuning. En daardoor zijn ze in staat goede en efficiënte oplossingen te creëren op het gebied van:

 • Zorg en welzijn
 • Wonen
 • Inkomen en uitkeringen
 • Arbeid en verlof
 • Wet- en regelgeving
 • Verzekeringen
 • Persoonsgebonden Budget (PGB)

Regeltaken

In een eerste gesprek bekijkt onze mantelzorgmakelaar samen met u wat uw behoeften zijn op het gebied van zorg, welzijn en werken.
Regeltaken van mantelzorgers zijn bijvoorbeeld:

 • Het aanvragen en regelen van zorg
 • bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg
 • Informatie over uw cao of verzekeringen
 • het zoeken naar een passend zorg- en ondersteuningsaanbod voor u en uw zorgvrager
 • Onderhouden van contacten met uitkerende instanties zoals het CAK, Gemeenten of UWV
 • Hulp bij het aanvragen van indicaties bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of zorgverzekering, Gemeenten (Wmo)
 • het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) het organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer, opvang, woningaanpassing)
 • informatie op het gebied van wet- en regelgeving, voorzieningen en voorschriften
 • Opstellen van bezwaarschriften of klachten

Het zijn taken waar u, nu of in de toekomst, mee te maken krijgt. Thuis in Clientondersteuning kan u bij al deze taken helpen.
Meer weten? Neem contact met ons op!

Cliëntondersteuning harder nodig dan ooit!

Vanwege het Coronavirus zijn alle cliëntondersteuners van Thuis in Cliëntondersteuning pro-actief clienten aan het benaderen om te kijken waar ze kunnen ondersteunen.

Clientondersteuning harder nodig

Het coronavirus heeft ontzettend veel impact op onze samenleving! Het legt een enorme druk op onze gezondheidszorg en hulpverleners. Dit kan het vinden van de juiste zorg bemoeilijken. Wij kunnen ons voorstellen dat u juist nu extra ondersteuning kunt gebruiken bij het vormgeven van de juiste zorg.

Maatregelen ingrijpend en daarom is Clientondersteuning harder nodig

Al deze maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen zijn heel ingrijpend voor zowel de client als hun familieleden. Maar wij begrijpen ook dat dit noodzakelijk is om deze maatregelen te nemen. Deze bescherming is nodig. Juist nu krijgen mantelzorgers een extra hoge last op hun schouders. Even ontspannen is er dan niet bij na de zorg voor een ouder wordende ouder, gehandicapt kind of een chronisch zieke naaste. 

Alle clientondersteuners van Thuis in Cliëntondersteuning zijn zich hier bewust van en kijken pro actief waar ze kunnen ondersteunen. Juist nu is clientondersteuning harder nodig dan ooit! Onze clientondersteuners informeren over eventuele alternatieven voor het wegvallen van de zorg. Indien nodig ondersteunen wij bij het vinden van vervanging of het bedenken van creatieve oplossingen. 
Wij bieden een luisterend oor en kijken wat nog wel kan.

Aangepaste dienstverlening

Wij vinden het belangrijk dat het coronavirus zo min mogelijk kan krijgt om zich te verspreiden. Daarom passen wij onze dienstverlening enigszins aan. Onze dienstverlening zal zoveel mogelijk telefonisch of online plaatsvinden. Alleen in die specifieke gevallen waarbij het echt niet anders kan, zullen wij op huis bezoek gaan. Daarbij hanteren wij strikte hygiëne richtlijnen volgens het RIVM.

Wij gaan er vanuit dat clienten en hun naasten zelf ook hun risico’s beoordelen. Raadpleeg daarvoor regelmatig de actuele informatie van het RIVM. (www.rivm.nl).

Behoefte aan een gesprek?

Heb jij behoefte aan een gesprek om je zorgen te delen? Heb je hulp nodig bij het regelen van praktische zaken? Of vragen over de zorg? Neem dan contact op met Thuis in Clientondersteuning via 085 303 29 85.

Samen komen we verder! 

Campagne Cliëntondersteuning

Veel mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner bij het zoeken naar passende zorg en ondersteuning. Daarom is een campagne gestart: de Co-campagne.
Co staat voor cliëntondersteuner.

Start campagne cliëntondersteuning

De campagne Clientondersteuning begint bij een bezoek aan de website www.clientondersteuning.co.nl. Want daar staan video’s en artikelen waarin mensen over hun ervaringen met cliëntondersteuning vertellen. Daarnaast kunt u eenvoudig zien waar in uw buurt een cliëntondersteuner (Co) te vinden is. In de komende maanden zal de campagne cliëntondersteuning onder meer via social media verspreid worden.

Waarom Campagne Cliëntondersteuning?

Voorbeelden om te noemen:
Jan is mantelzorger voor zijn zwager Frank. Die heeft een Wlz-indicatie:
“Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

Caspar zocht zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis:
“Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot dat Juliëtte niet meer thuis zou wonen. Ik sluit ook niet uit dat ons gezin  niet meer bij elkaar was, dat ik niet meer bij mijn vrouw was, omdat je elkaar volledig kwijtraakt in alleen maar zorg leveren.”[NK1]

Campagne Clientondersteuning laat meer zien

Wlz indicatie
Heeft u een Wlz-indicatie, omdat u vanwege een ziekte, aandoening, stoornis of beperking blijvend 24 uur per dag zorg nodig heeft? Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning via uw zorgkantoor of bij WlzClientondersteuning.nl.

Wmo-indicatie
Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen via hun gemeente cliëntondersteuning krijgen. In een aantal gemeenten kunt u bij Thuis in Clientondersteuning terecht voor ondersteuning.

Wat kan een cliënt­ondersteuner (Co) voor u betekenen?

Een Co is uw persoonlijke gids in de zorg. Want een cliëntondersteuner stelt uw wensen centraal. Het gaat erom hoe u uw leven wilt inrichten. En een cliëntondersteuner regelt zaken voor u en uw naasten als u dat niet (meer) lukt. een Co oordeelt niet. En is goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden. Hij helpt u bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.
Kortom: Een Co is iemand die u op weg helpt. De hulp van een cliëntondersteuner kost u niets.

Wilt u in contact komen met een clientondersteuner? Neem dan contact met ons op!
Meer informatie kunt u ook vinden op de website van ThuisinClientondersteuning.nl